,

 o.T. (KF0056), Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

KF0043, Aquarell/Papier, 24 x 17 cm, 2013

,

o.T. (KF0088), Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

,

o.T. (KF0089), Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

November 2013 „Passage“, Gruppenausstellung, UdK Berlin

KF0030, Aquarell/Papier, 24 x 17 cm, 2013

,

Landschaft III, Öl/MDF, 60 x 40 cm, 2013

, ,

o.T. [Keil], Öl/Silbergelantine/Papier/Jute, 200 x 180 cm, 2013

,

o.T. (K&L 1), Bleistift/Marker/Öl/Spiegel/Papier/Leinen, 200 x 180 cm, 2013

o.T. (KF0021), Aquarell/Papier, 24 x 17 cm, 2013

, ,

o.T. (der Letzte M.), Öl/Silbergelantine/Papier/Leinen, 200 x 180 cm, 2013

,

o.T. (Feldversuch I), Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

,

Schwarm, Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

,

o.T. (KF0008), Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

,

Gomoku, Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

,

Verteilerhäuschen, Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

shop. shock. shot. (KF0029), Aquarell/Papier, 24 x 17 cm, 2013

,

Pflanzung I, Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

,

Pflanzung II, Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

,

"... LA FAMILIA ATAVICA", Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2013

,

Häuschen im Wind, Öl/Leinen, 45 x 30 cm, 2013