,

o.T. (KF0057), Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2012

,

o.T. (KF0080), Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2012

,

Studie XI, Öl/MDF, 34 x 50 cm, 2012

,

Perlage, Öl/Leinen, 300 x 200 cm, 2012

,

Heterotopie [bläulich], Öl/Leinen, 300 x 200 cm, 2012

,

Heterotopie III, Öl/Leinen, 30 x 45 cm, 2012

,

Heterotopie II, Öl/Leinen, 35 x 45 cm, 2012

,

Heterotopie I, Öl/BW, 35 x 45 cm, 2012

Juli 2012 „black stars on a white sky II“, Gruppenausstellung, Man Museum Berlin - ANOTHER VACANT SPACE, Berlin http://anothervacantspace.blogspot.de/

,

Doppel, Öl/Papier/Leinen, 90 x 110 cm, 2012

,

Studie VI, Öl/MDF, 40x60 cm, 2012

,

Na!?, Bleistift/Papier, 21 x 14,8 cm, 2012

Tüten, Aquarell/Papier, 24 x 17 cm, 2012